Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Kriterleri

Giriş

3.7.2017 tarihinde resmi gazetede yayımlanmış olan “Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkındaki Yönetmelik” (“Yönetmelik”) kapsamında, Türkiye’de sağlık hizmetinden faydalanma amacıyla yurtdışından ülkemize geçici bir süreliğine gelen, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan veya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmakla birlikte yurtdışında ikamet eden gerçek kişilere verilen her türlü sağlık hizmetlerinde Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi temini yükümlülüğü getirildi.  663 Sayılı KHK ile kurulan Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi (“USHAŞ”), uluslararası sağlık hizmetleri alanında Türkiye’de sunulan hizmetlerin tanıtımını yapmak, kamu ve özel sektörün sağlık turizmine yönelik faaliyetlerini desteklemek ve koordine etmek, uluslararası sağlık hizmetlerine ilişkin politika ve stratejiler ile hizmet sunum standartları ve akreditasyon kriterleri konusunda Bakanlığa önerilerde bulunmak üzere Sağlık Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu olarak 04/02/2019 tarihinde faaliyete geçmiştir. Uluslararası sağlık turizmi aracılık hizmetlerinde faaliyette bulunacak kuruluşların yetkilendirilmesi işlemleri USHAŞ tarafından yürütülmektedir.

1. Uluslararası Sağlık Turizmi Aracılık Hizmetlerinde Faaliyette Bulunacak Kuruluşlar İçin Yetkinlik Kriterleri

Uluslararası sağlık turizmi aracılık hizmetlerinde faaliyette bulunacak kuruluşların (“Aracı Kuruluş”) 14/09/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acenteleri Birliği Kanunu uyarınca alınmış A grubu seyahat acentesi işletme belgesi sahibi olmaları gerekmektedir. Ayrıca Aracı Kuruluş’un uluslararası sağlık turizmi yetki belgesine sahip en az 3 sağlık tesisi ile protokol imzaladığını belgelemesi ve bu protokollerin, Aracı Kuruluş tarafından uluslararası sağlık turizmi yetki belgesini alınmasının ardından yürürlüğe girmesi gerekir.

Aracı Kuruluş’un gelebilecek çağrıları cevaplamak amacıyla, birisi İngilizce olmak üzere en az iki yabancı dilde hizmet verebilecek alt yapıya sahip olması gerekmektedir. Çağrılara cevap verecek personelin dışında, yine yabancı dillerden en az birisi İngilizce olmak üzere, yabancı dil bilen en az iki personel daha istihdam edilmesi zorunludur. Yabancı dil yeterliliği için aşağıda belirtilen belgelerden en az birine sahip olunması gerekmektedir:

Yeterlilik Kriteri

Açıklama

 

ÖSYM Sınavları

YDS veya YDS eşdeğerliği bulunan başka bir sınavdan (KPDS, ÜDS, YÖKDİL, TOEFL, IELTS gibi) minimum 65 puana denk kabul edilen bir puan  almak gerekir.

Mütercim-Tercüman:

 

Bu statüde istihdam edilecek kişilerin lisans düzeyinde mütercim/tercüman diploması sahibi olması gerekir.

 

B2 Dil Düzeyini Gösterir Belge

İngilizceden veya hizmet sunulacak uluslararası sağlık turistinin dilinden Avrupa Dil Portfolyosunda yer alan B2 dil düzeyini gösterir belgeye sahip olmak gerekmektedir.

 

B2 Dil Düzeyini Gösterir Belge

Çifte vatandaşlık kimliği olanların Türkçe dilinden Avrupa Dil Portfolyosunda yer alan B2 dil düzeyini gösterir belgeye sahip olması gerekmektedir.

2. Aracı Kuruluş Tarafından Yazılı Taahhüt Edilmesi Gereken Hususlar

Aracı Kuruluş’un Türkçe ve İngilizce zorunlu olmak üzere en az 3 dili destekleyen bir web sitesine sahip olması ve bu web sitesinde uluslararası sağlık turistinin bilgi almak isteyebileceği konularla ilgili gerekli açıklamaların bulunması gerekmektedir.  Aracı Kuruluş’un anlaşmalı olduğu sağlık tesislerini yayınlayarak bu sağlık tesisleri hakkında ayrıntılı bilgileri sunması da bir diğer gerekliliktir.

Aracı Kuruluş, uluslararası sağlık turistinin tüm seyahatini kapsayacak şekilde seyahat sigortası yaptırmayı ve sağlık turistinin tıbbi bilgi ve/veya belgelerini önceden uluslararası sağlık turistinin almak istediği sağlık hizmetine uygun olan sağlık tesisine ileterek araştırma yapmayı taahhüt eder. Aracı Kuruluş, uluslararası sağlık turistinin almak istediği sağlık hizmetini sunabilecek sağlık tesisleri hakkında ayrıntılı bilgi verilmesinin uluslararası sağlık turistinin alacağı sağlık hizmeti ücreti ile ilgili sağlık tesisinden bilgi alarak uluslararası sağlık turistine yaklaşık hizmet bedeli ve ödeme şartları hakkında bilgi verir.

Uluslararası sağlık turistine Türkiye’deki seyahat, pasaport, şehir içi ulaşım, iletişim, konsolosluk işlemleri gibi konularda Aracı Kuruluş tarafından bilgilendirme yapılır. Bunun dışında uluslararası sağlık turisti ile beraberinde gelenlerin Türkiye’ye gelişleri, konaklamaları ve ülkelerine dönüşlerinin sağlanmasına ilişkin taahhütte bulunulur.  Uluslararası sağlık turistini hizmet alacağı uluslararası sağlık turizmi sağlık tesisine transfer etmek, tesisteki uluslararası sağlık turizmi birimi ile irtibata geçerek turisti bu birime teslim etmek, taburcu olduktan sonra tesisten almak gibi hizmetlerin de sağlanması gerekmektedir.

 Aracı Kuruluş, faaliyetleri sırasında uluslararası sağlık turistine ait elde ettiği her türlü bilgi hususunda, 24/03/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun bir şekilde hareket edilmesinin yanı sıra faaliyetlerine ilişkin tüm evrakları ilgili mevzuatında belirlenen sürelerle saklamakla yükümlüdür. Uluslararası sağlık turisti ve beraberinde gelenlere sunacağı hizmetler hakkında Aracı Kuruluş tarafından ayrıntılı bilgi verilerek, bu kişilerin bilgilendirilmiş onamının da alınması gerekir. Söz konusu bilgilendirme elektronik ortamda da yapılabilir.

Yukarıda bahsedilen her bir kriterin yerine getirileceği hususuna ilişkin, Aracı Kuruluş tarafından yazılı olarak taahhüt edilmelidir. Bu taahhütlerin yerine getirilip getirilmediği yapılacak denetimler sırasında incelenecektir.

Sonuç

Uluslararası sağlık turizmi kapsamında faaliyette bulunabilmek için; sağlık tesisinin ve aracı kuruluşun uluslararası sağlık turizmi yetki belgesi alması zorunludur. Yetki belgesi almayanların uluslararası sağlık turizmi faaliyetleri Bakanlıkça durdurulur. Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi verilebilmesi için, Aracı Kuruluş’un, Yönetmelik’in eki niteliğindeki alan Uluslararası Sağlık Turizmi Aracı Kuruluşu Yetkinlik Kriterlerinde belirtilen kriterleri taşıması zorunludur. Yetki belgesi alabilmek için, Aracı Kuruluş’un yukarıda belirtilen kriterleri sağlamasıyla birlikte USHAŞ’a başvuru yapması gerekmektedir.

 

 

 

Yazar : Av. Yusuf Eren YILDIZ , Stj. Av. Kutay ÇAĞLAR

Doğrulama hatası oluştu. Lütfen alanları girin ve tekrar gönderin.
Teşekkür ederiz ! Epostanız ulaştı.