KKTC Vatandaşlarının Türk Vatandaşlığını Kazanması

Giriş

12.09.2009 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 5901 Sayılı Vatandaşlık Kanunu’nun (“Kanun”) 42.maddesinde Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (“KKTC”) vatandaşlarının, Türk vatandaşı olmak istediklerini yazılı olarak beyan ettikleri takdirde Türk vatandaşlığını kazanabileceği düzenlenmiştir.

1. Başvuru Makamı ve Usul

Doğumla KKTC vatandaşı olan kişilerin Türk vatandaşlığına geçiş başvuruları yurt içinde yerleşim yerinin bulunduğu valiliğe, yurt dışında ise dış temsilciliklere bizzat veya bu hakkın kullanılmasına ilişkin düzenlenmiş olan özel vekaletname ile yapılmaktadır.

2. Sonradan KKTC Vatandaşı Olanların Durumu

KKTC vatandaşlarının Türk vatandaşlığına geçmesinin kolaylaştırılması sayesinde doğumla KKTC vatandaşı olan kişilerin sadece Türk vatandaşlığına geçmek istediğini beyan etmeleri yeterli iken doğumla KKTC vatandaşı olmayıp, sonradan KKTC vatandaşlığına geçen kişiler için Kanun’un 42. Maddesinin 2.fıkra hükmü uygulanacaktır. Bir başka deyişle; sonradan KKTC vatandaşı olan ve Türk vatandaşlığına geçmek isteyen kişiler yetkili makam kararı ile genel yoldan Türk vatandaşlığının kazanılmasına ilişkin hükümler uyarıncaKanun’un 11.maddesinde yazılı şartların tamamını sağlamaları halinde başvurularını gerçekleştirebilecektir.

Sonuç

KKTC vatandaşlığını sonradan kazanmış kişiler Türk vatandaşlığına geçiş başvurularında genel hükümlere tabi olacaktır. Dolayısıyla bu kişiler Kanun’da öngörülen bütün koşulları taşıyor olsa dahi, yetkili makam tarafından vatandaşlığa kabul edilmemeleri söz konusu olabilecektir. Doğumla KKTC vatandaşı olan kişilerin ise Türk vatandaşlığına geçiş başvuruları Kanun’da aranan şartlarısağlamaları halinde idarece kabul edilecektir. 

Yazar : Abide Gülel Birsen, Ece Melis Ünlüsan

Doğrulama hatası oluştu. Lütfen alanları girin ve tekrar gönderin.
Teşekkür ederiz ! Epostanız ulaştı.