Gülel Hukuk Hakkında

Gülel Hukuk Bürosu, müvekkillerine prestijli ve güvenilir hukuk hizmetleri sunmaktadır.

Firmanın ana prensibi, yaratıcı bir bakış açısıyla her müvekkilin hukuki sorununa en uygun çözümü bulmaktır.  Tecrübeli ve dinamik ekibiyle Gülel Hukuk Bürosu, kişiye özel çözümler ve etkin hizmetlere odaklanmaktadır.

Gülel Hukuk Bürosu, İngilizce ve Almanca dil yetkinliklerine sahip avukatlardan oluşmakta ve çözüm ortaklarımız aracılığıyla da Fransızca olarak hizmet vermekteyiz.

Gülel Hukuk Bürosu, müvekkillerine enerji, inşaat, turizm, perakende, spor, gıda, otomotiv sektörleri de dâhil olmak üzere çeşitli sektörlerde hukuki hizmetler sunmaktadır.

Gülel Hukuk Bürosu

Hizmetlerimiz

“ Gülel Hukuk müvekkillerine deneyim, bilgi, kalite ve dinamizmden ”oluşan hizmet sunar.

Enerji, Madencilik ve Alt Yapı Kanunları

Gülel'in ana çalışma alanı, enerji piyasası düzenlemeleri, lisanslar ve lisanslı faaliyetler, iletim, ulaşım, dağıtım ve kullanım, otomobil üreticileri ve ithalat konularında yasal tavsiyelerde bulunma sürecini kapsayan enerji yasasıdır.

Birleşme ve Devralma

Gülel’in Birleşme ve devralma hizmetleri arasında, yasal durum tespiti incelemeleri ve taslak raporlar hazırlamak, hisse alım sözleşmelerinin hazırlanması, hissedar sözleşmeleri, kilit personel sözleşmeleri, gizlilik anlaşmaları, şirket bölünmesi üzerine danışmanlık, yönetim satın alımları ve diğer kompleks işlemler yer almaktadır.

Sözleşmeler Hukuku

Gülel, ulusal ve uluslararası sözleşmelerin hazırlanması, yürütülmesi, sözleşmesel uyuşmazlıkların çözümü, anlaşmaların hazırlanması sırasında ve sonrasında müvekkilleri için risklerin en aza indirilmesi ve mahkemeler önündeki yasal faydaların takibi alanlarında faaliyet göstermektedir.

Kurumsal ve Ticari Hukuk

Gülel’in hizmetleri kapsamında genel kurul kararlar ve yönetim kurulunun kararlar taslaklarını hazırlama, toplantı tutanaklarını ve ilgili tüm konuları düzenleme yer almaktadır.

İş Hukuku ve İK Danışmanlığı

Gülel, danışmanlık ve işlemsel bağlamda, çekişmeli ve anlaşmalı da dâhil olmak üzere tüm istihdam, tazminat ve sosyal haklar konularında tavsiyelerde bulunuyor. Bu kapsamda, idari tazminat, istihdam, teşvikler, iş gücü, çalışan ilişkileri, uyuşmazlıklar, İK politikaları ve gizlilik, yeniden yapılanma, emekli maaşı ve göçmenlik gibi konu başlıkları yer alıyor.

Yabancı Yatırım Danışmanlığı

Gülel'in bu alandaki hizmetleri, her aşamada sürdürülmekte olan ortak girişim projelerinin farklı yönlerini kapsamaktadır. Gülel, lisans, ortaklık veya hissedarlar, hisse satışları, aktif satış, dağıtım, pazarlama ve teknoloji transferi anlaşmaları hazırlayarak ve müzakere ederek, ortak girişim modellerinin vergilendirme sonuçlarını belirleyip uygulayarak, finansal yapılanma ve kredi anlaşmaları hazırlayıp bunları değerlendirerek hukuki ve stratejik danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Fikri Mülkiyet Hukuku

Fikri mülkiyet hukuku, ekonomik değer taşıyan entelektüel çalışmaları koruyan bir hukuk dalıdır. Gülel, patent, marka, endüstriyel tasarım, telif hakları ve İnternet alan adları dâhil olmak üzere çok çeşitli faaliyetlerde yer almaktadır. Gülel ayrıca müşterilerini anlaşma taslakları, kayıt adımları, yenileme, devamlılık, fikri mülkiyet haklarının yürütülmesi ve korsanlıkla mücadele, korsanlık ve sahtecilik gibi konularda da müvekkillerine yardımcı oluyor.

Teşvik Danışmanlığı

Gülel, tüm sektörlere göre güncellenmiş ve kesin bilgilerle teşvik danışmanlığı alanında kendi işini kurmak ya da yeni yatırımlar yapmak, ya da rekabet edebilirlik ve kalite standartlarını geliştirmek ve yatırımları için destek bulmak isteyen girişimcilere hizmet veriyor.

Gayrimenkul & İnşaat

Gayrimenkul sektörü Türkiye'nin en hızlı büyüyen sektörlerinden biri haline geldi ve Gülel, sektörlerin yasal ihtiyaçlarını karşılayan en iyi hizmeti sunuyor. Gayrimenkul ve inşaat konularıyla ilgili olarak, Gülel, arazi karşılığında inşaat sözleşmeleri, kooperatif yönetimi ve operasyonları, ortak girişimler, tedarik, taşeronluk ve inşaat, ön satış ve kira sözleşmeleri hazırlamak gibi hizmetler sunmaktadır.

Dava Takibi ve Tahkim

Gülel, tüm mahkemeler, ticari tahkim bölümleri ve idari bölümler (EPDK, ICC, ICSID, UNCITRAL gibi) nezdinde yerli ve yabancı müvekkillerini temsil etmekte ve aynı zamanda hakem ve uzlaştırıcı olarak hizmet vermektedir. Ayrıca, ihtilaf kararı, dava takibi ve icra hizmetlerinde, Gülel sadece müvekkillerinin haklarını temsil etmekle kalmamakta, aynı zamanda müvekkillerini tüm ilgili imkânlar hakkında bilgilendirmektedir.

Aile Hukuku

Aile hukuku üzerine çalışan dava ekibinin uzmanlığı göz önüne alındığında, Gülel, evlilik öncesi eşlere uygulanacak medeni mülk rejimlerinin hazırlanması, sözleşmeli ve ihtilaflı boşanma davalarının takibi, nafaka, ortak çocukların velayeti, maddi ve manevi tazminat ve eşler arasındaki mülk rejiminin tasfiyesi, yabancı ülke mahkemeleri tarafından yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına boşanma kararlarının tanınması ve onaylanması ve tapu dairelerinde aile ikamet sicilinin kaydedilmesi vb. gibi işlemleri yürütmektedir.

Franchise Danışmanlığı

Gülel, birçok girişimciye franchise modellerini hayata geçirme konusunda yardımcı oldu. Böyle deneyimle birlikte Gülel, franchise modelleri oluşturma, ilgili tüm sözleşmeleri hazırlama ve franchise satışlarını yönetme ve daha sonra olası yasal anlaşmazlıkların çözümlerini yönetme alanlarında danışmanlık vermektedir.

Takım Arkadaşlarımız

ABİDE GÜLEL BİRSEN

Avukat

YUSUF EREN YILDIZ

Avukat

ACEM SÜLEYMAN ALHAN

Avukat

PAPATYA ÖZÇELİK

Avukat

ZEYNEP ZORER

Avukat

FURKAN GÜLEL

Stajyer

SEGAH ATALAY

Stajyer

KAMİL ELDURAN

İdari Personel

EDA YILDIZ

Ofis Müdürü

Son Paylaşılanlar

Son Blog Yazıları

“ Gülel Hukuk, son haberler ve blog paylaşımlarını görüntüleyin. ”

7242 Sayılı Kanun İnfaz Değişikliği ve Diğer Konular

7242 sayılı Kanun 15.04.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 7242 sayılı Kanun’la başta infaz yasası olmak üzere birçok Kanun’da değişiklik yapılmıştır. Deği...

7244 sayılı Kanun - Ücretsiz İzin ve Diğer Konular.

7244 sayılı Kanun 16.04.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 7244 sayılı Kanun ile birçok Kanun’da değişiklik yapılmıştır. Değişiklikler aşağıdaki şekildedir...

7226 sayılı Kanun Değişiklikleri

Ulusal ve uluslararası etkili olan Covid-19 salgınının pandemi ilan edilmesinin ardından olası ekonomik ve hukuki problemlerin önüne geçilebilmesi amaçlı bazı hukuki d...

COVID-19 Salgını Sebebi İle İcra ve İflas Takiplerinin İİK 330 md. Gereğince Ertelenmesi

22 Mart 2020 günü yayımlanan 31076 sayılı Resmi Gazete ile İcra İflas Kanunu’nun 330. maddesi gereğince COVID-19 salgın hastalığı gereğince alınan önlemler kapsam...

COVID-19 Salgını Sebebi İle İşverenler Tarafından Alınması Gereken İvedi Tedbirler

COVID-19 SALGINI SEBEBİ İLE İŞVERENLER TARAFINDAN ALINMASI GEREKEN İVEDİ TEDBİRLER 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun “İşçinin Kişiliğinin Korunması” başl...

Gülel Hukuk Bürosu’nun Covıd-19 Önlemi

Gülel Hukuk Bürosu’nun Covıd-19 Önlemi 16 Mart 2020 Sayın İlgili, COVID-19 virüsünün ulusal ve uluslararası durumunun anlık olarak değişmesi sebebi ile önceliği...

Değerli Konut Vergisi

DEĞERLİ KONUT VERGİSİ’NİN KONUSU 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’na eklenen 42 ila 49. maddelerde; yeni bir vergi türü olarak “değerli konut vergisi” düzenlenm...

Kişisel Verileri Koruma Kanunu (“KVKK”)

* KVKK kapsamında veri sorumluları siciline kayıt olmak için son başvuru suresi 31.12.2019’dur. Kişisel veri nedir? KVKK’ya göre kişisel veri, sahibi olan kişiyi tan...

Bize bir mesaj bırakın

“ Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin.”

Bize bir mesaj bırakın

 

Doğrulama hatası oluştu. Lütfen alanları girin ve tekrar gönderin.
Teşekkür ederiz ! Epostanız ulaştı.