Gülel Hukuk Hakkında

Gülel Hukuk Bürosu, müvekkillerine prestijli ve güvenilir hukuk hizmetleri sunmaktadır.

Firmanın ana prensibi, yaratıcı bir bakış açısıyla her müvekkilin hukuki sorununa en uygun çözümü bulmaktır.  Tecrübeli ve dinamik ekibiyle Gülel Hukuk Bürosu, kişiye özel çözümler ve etkin hizmetlere odaklanmaktadır.

Gülel Hukuk Bürosu, İngilizce ve Almanca dil yetkinliklerine sahip avukatlardan oluşmakta ve çözüm ortaklarımız aracılığıyla da Fransızca olarak hizmet vermekteyiz.

Gülel Hukuk Bürosu, müvekkillerine enerji, inşaat, turizm, perakende, spor, gıda, otomotiv sektörleri de dâhil olmak üzere çeşitli sektörlerde hukuki hizmetler sunmaktadır.

Gülel Hukuk Bürosu

Hizmetlerimiz

“ Gülel Hukuk müvekkillerine deneyim, bilgi, kalite ve dinamizmden ”oluşan hizmet sunar.

Enerji, Madencilik ve Alt Yapı Kanunları

Gülel'in ana çalışma alanı, enerji piyasası düzenlemeleri, lisanslar ve lisanslı faaliyetler, iletim, ulaşım, dağıtım ve kullanım, otomobil üreticileri ve ithalat konularında yasal tavsiyelerde bulunma sürecini kapsayan enerji yasasıdır.

Birleşme ve Devralma

Gülel’in Birleşme ve devralma hizmetleri arasında, yasal durum tespiti incelemeleri ve taslak raporlar hazırlamak, hisse alım sözleşmelerinin hazırlanması, hissedar sözleşmeleri, kilit personel sözleşmeleri, gizlilik anlaşmaları, şirket bölünmesi üzerine danışmanlık, yönetim satın alımları ve diğer kompleks işlemler yer almaktadır.

Sözleşmeler Hukuku

Gülel, ulusal ve uluslararası sözleşmelerin hazırlanması, yürütülmesi, sözleşmesel uyuşmazlıkların çözümü, anlaşmaların hazırlanması sırasında ve sonrasında müvekkilleri için risklerin en aza indirilmesi ve mahkemeler önündeki yasal faydaların takibi alanlarında faaliyet göstermektedir.

Kurumsal ve Ticari Hukuk

Gülel’in hizmetleri kapsamında genel kurul kararlar ve yönetim kurulunun kararlar taslaklarını hazırlama, toplantı tutanaklarını ve ilgili tüm konuları düzenleme yer almaktadır.

İş Hukuku ve İK Danışmanlığı

Gülel, danışmanlık ve işlemsel bağlamda, çekişmeli ve anlaşmalı da dâhil olmak üzere tüm istihdam, tazminat ve sosyal haklar konularında tavsiyelerde bulunuyor. Bu kapsamda, idari tazminat, istihdam, teşvikler, iş gücü, çalışan ilişkileri, uyuşmazlıklar, İK politikaları ve gizlilik, yeniden yapılanma, emekli maaşı ve göçmenlik gibi konu başlıkları yer alıyor.

Yabancı Yatırım Danışmanlığı

Gülel'in bu alandaki hizmetleri, her aşamada sürdürülmekte olan ortak girişim projelerinin farklı yönlerini kapsamaktadır. Gülel, lisans, ortaklık veya hissedarlar, hisse satışları, aktif satış, dağıtım, pazarlama ve teknoloji transferi anlaşmaları hazırlayarak ve müzakere ederek, ortak girişim modellerinin vergilendirme sonuçlarını belirleyip uygulayarak, finansal yapılanma ve kredi anlaşmaları hazırlayıp bunları değerlendirerek hukuki ve stratejik danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Fikri Mülkiyet Hukuku

Fikri mülkiyet hukuku, ekonomik değer taşıyan entelektüel çalışmaları koruyan bir hukuk dalıdır. Gülel, patent, marka, endüstriyel tasarım, telif hakları ve İnternet alan adları dâhil olmak üzere çok çeşitli faaliyetlerde yer almaktadır. Gülel ayrıca müşterilerini anlaşma taslakları, kayıt adımları, yenileme, devamlılık, fikri mülkiyet haklarının yürütülmesi ve korsanlıkla mücadele, korsanlık ve sahtecilik gibi konularda da müvekkillerine yardımcı oluyor.

Teşvik Danışmanlığı

Gülel, tüm sektörlere göre güncellenmiş ve kesin bilgilerle teşvik danışmanlığı alanında kendi işini kurmak ya da yeni yatırımlar yapmak, ya da rekabet edebilirlik ve kalite standartlarını geliştirmek ve yatırımları için destek bulmak isteyen girişimcilere hizmet veriyor.

Gayrimenkul & İnşaat

Gayrimenkul sektörü Türkiye'nin en hızlı büyüyen sektörlerinden biri haline geldi ve Gülel, sektörlerin yasal ihtiyaçlarını karşılayan en iyi hizmeti sunuyor. Gayrimenkul ve inşaat konularıyla ilgili olarak, Gülel, arazi karşılığında inşaat sözleşmeleri, kooperatif yönetimi ve operasyonları, ortak girişimler, tedarik, taşeronluk ve inşaat, ön satış ve kira sözleşmeleri hazırlamak gibi hizmetler sunmaktadır.

Dava Takibi ve Tahkim

Gülel, tüm mahkemeler, ticari tahkim bölümleri ve idari bölümler (EPDK, ICC, ICSID, UNCITRAL gibi) nezdinde yerli ve yabancı müvekkillerini temsil etmekte ve aynı zamanda hakem ve uzlaştırıcı olarak hizmet vermektedir. Ayrıca, ihtilaf kararı, dava takibi ve icra hizmetlerinde, Gülel sadece müvekkillerinin haklarını temsil etmekle kalmamakta, aynı zamanda müvekkillerini tüm ilgili imkânlar hakkında bilgilendirmektedir.

Aile Hukuku

Aile hukuku üzerine çalışan dava ekibinin uzmanlığı göz önüne alındığında, Gülel, evlilik öncesi eşlere uygulanacak medeni mülk rejimlerinin hazırlanması, sözleşmeli ve ihtilaflı boşanma davalarının takibi, nafaka, ortak çocukların velayeti, maddi ve manevi tazminat ve eşler arasındaki mülk rejiminin tasfiyesi, yabancı ülke mahkemeleri tarafından yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına boşanma kararlarının tanınması ve onaylanması ve tapu dairelerinde aile ikamet sicilinin kaydedilmesi vb. gibi işlemleri yürütmektedir.

Franchise Danışmanlığı

Gülel, birçok girişimciye franchise modellerini hayata geçirme konusunda yardımcı oldu. Böyle deneyimle birlikte Gülel, franchise modelleri oluşturma, ilgili tüm sözleşmeleri hazırlama ve franchise satışlarını yönetme ve daha sonra olası yasal anlaşmazlıkların çözümlerini yönetme alanlarında danışmanlık vermektedir.

Takım Arkadaşlarımız

ABİDE GÜLEL BİRSEN

Avukat

ÖMER GÜNDOĞDU

Avukat

CAN ALTUĞ

Avukat

YUSUF EREN YILDIZ

Avukat

ACEM SÜLEYMAN ALHAN

Avukat

PAPATYA ÖZÇELİK

Avukat

TAYLAN GÖKMEN

Avukat

MUSTAFA ÇİLENTİ

Avukat

HARUN ERDİL

Avukat

CANAN KORKMAZ

Avukat

BAHRETTİN ARINÇ

Danışman

FURKAN GÜLEL

Stajyer

ECE MELİS ÜNLÜSAN

Stajyer

CEMRE BÜYÜKDEMİREL

Stajyer

KAMİL ELDURAN

İdari Personel

EMEL AÇAR

İdari Personel

GAMZE KAYA

Asistan

FATİMA ZAHRA SEYAD

Asistan

EDA YILDIZ

Ofis Müdürü

Son Paylaşılanlar

Son Blog Yazıları

“ Gülel Hukuk, son haberler ve blog paylaşımlarını görüntüleyin. ”

Döviz Bürolarını Düzenleyen Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ Değişikliği

Yetkili müesseseler, diğer bir deyişle Döviz Büroları; Hazine ve Maliye Bakanlığı (“Bakanlık”) tarafından tespit edilen usul ve esaslar çerçevesinde Türk parasın...

COVID-19 Aşısının ve Zorunlu PCR Testi Uygulamasının İş Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi

02.09.2021 tarihli Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanmış olan “İşyerlerinde COVID-19 Tedbirleri” başlıklı genel yazı kapsamında, COVID-1...

Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Kriterleri

3.7.2017 tarihinde resmi gazetede yayımlanmış olan “Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkındaki Yönetmelik” (“Yönetmelik”) kapsamında, Türkiye...

Lisanslı Depoculuk Faaliyeti ve Elektronik Ürün Senetleri

Üreticiler, hasat ettikleri ürünleri, arz fazlası nedeniyle oluşan düşük fiyat sebebiyle veya başka sebeplerle hasat zamanında satmak yerine Ticaret Bakanlığı gözeti...

İşten Ayrılış Kodları Düzenlemesi

Sosyal Güvenlik Kurumu ("SGK"), 1 Nisan 2021 tarihli ve 2021/9 sayılı genelgesi ile 2013/11 sayılı genelgede yer alan işten ayrılış kodlarında değişiklik yapmıştır. ...

Kırsal Mahalle Düzenlemesi

12 Kasım 2012 tarihli 6360 sayılı kanun ile büyükşehir sınırları içindeki köylerin statüsü, mahalleye dönüştürülmüştür. 16 binden fazla köyü ve 1053 beldeyi ...

Uzaktan Çalışma Yönetmeliği

06.05.2016 tarihinde 6715 sayılı Kanunun 2. maddesi ile 4857 sayılı İş Kanununda(“Kanun”) yapılan değişiklik ile getirilen uzaktan çalışma modeli hakkında beklenen...

Covid19'un Sözleşmelere Etkisi ve Uyarlama Davaları

Covid19'in ekonomik etkileri nedeniyle sözleşmenin tarafları sözleşmedeki taahhütlerini yerine getirmesi zorlaşmakta, sözleşmenin yeni duruma uyarlanması gerekebilmektedi...

Bize bir mesaj bırakın

“ Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin.”

Doğrulama hatası oluştu. Lütfen alanları girin ve tekrar gönderin.
Teşekkür ederiz ! Epostanız ulaştı.