Avukat Bulundurma Zorunluluğu

ANONİM ŞİRKET VE KOOPERATİFLERDE DAİMİ AVUKATLA ÇALIŞMA ZORUNLULUĞU

Türkiye’de herkes kendi davasını kendisi açabilir ve takip edebilir. Bu bakımdan dünyanın birçok yerinde geçerli olan avukatla çalışma zorunluluğu ülkemizde yoktur.

Kural herkesin kendi adli ve hukuki işlerini takip edebilmesi olmakla birlikte, tek bir konuda istisnai bir durum vardır. Bu istisnaya göre, bazı şirketlerin mutlaka sürekli olarak avukat ile çalışması gerekmektedir.

Gerçekten de, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun (“Kanun”) 35. maddesinin 3. fıkrası uyarınca herkes kendi davasına ait evrakı düzenleyebilir, davasını bizzat açabilir ve işini takip edebilir. Aynı madde uyarınca, esas sermayesi 250.000 TL’nin üzerinde olan anonim şirketler ile üye sayısı 100 veya daha fazla olan yapı kooperatifleri sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır.

Kanun’un bu maddesi emredici olup, aykırılığın ciddi yaptırımları vardır. Kanun, bu kurala aykırı davranmanın yaptırımını idari para cezası olarak belirlemiştir.

Şirketlerin veya kooperatiflerin avukat bulundurma zorunluluğunu ihlali halinde, Cumhuriyet Savcısı tarafından sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, sanayi sektöründe çalışan 16 yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan, asgarî ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idarî para cezası verilecektir.

Av. Abide Gülel Birsen
Av. Yusuf Eren Yıldız (info@gulelhukuk.com)

Yazar : Gülel Hukuk

Doğrulama hatası oluştu. Lütfen alanları girin ve tekrar gönderin.
Teşekkür ederiz ! Epostanız ulaştı.