Gizlilik Politikası

Gülel Hukuk Bürosu ("Gülel")  olarak özel hayatın ve kişisel bilgisayar gizliliğine önem veriyoruz. Veri sorumlusu olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda sizleri bilgilendirmek isteriz. Gülel gizliliğinizin korunmasına kendini adamıştır ve web sitemiz aracılığıyla sağladığınız tüm bilgileri en üst düzeyde güvende tutacaktır. Gülel, kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerinizin yetkisiz veya yasadışı kullanımını önlemek ve bu bilgilerin kazara herhangi bir şekilde kaybedilmesini, imha edilmesini veya zarar görmesini önlemek için tüm uygun idari ve teknik önlemleri aldığından emin olmak için özenle çalışır. Gülel, sizinle ilgili kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri, işbu "Gizlilik Politikası" uyarınca bağlı olmayan üçüncü şahıslara satmayacak veya ifşa etmeyecektir.

 1. Bilgilerin Toplanması

Kişisel verileriniz tarafımıza elektronik veya fiziki yolla ileteceğiniz dokümanlar ve bilgiler aracılığı ile sözlü, yazılı veya elektronik ortamda otomatik olan ya da olmayan yollarla toplanmaktadır. Web sitemiz, oturum açmamış olsalar bile ziyaretçiler hakkında belirli bilgileri toplar. Gülel, IP adresinizi, ziyaret ettiğiniz web sitelerinin ve sayfaların URL'lerini (web sitesini ziyaretinizden önce, sırasında ve sonrasında), saatleri ve tarihleri ​​kaydedebilir. Bu tür ziyaretler, kullandığınız bilgisayar donanımı ve yazılımı hakkındaki bilgiler ve mevcut olabilecek diğer bilgiler. Ayrıca Gülel, geri dönüş ziyaretlerinde sizi tanımak ve Gülel’in internette gezinme deneyiminizi geliştirmesini sağlamak ve sizinle ilgili ek bilgiler toplamak için bilgisayarınıza “çerezler” yerleştirebilir. Tarayıcınızın ayarlarını değiştirebilir veya çerezlerin bilgisayarınıza yerleştirilmesini önlemek için başka yöntemler kullanabilirsiniz, ancak bunu yapmak daha az işlevsellik ve daha az kişiselleştirilmiş bir tarama deneyimi ile sonuçlanabilir.

 1. Bilgilerin Kullanımı

Gülel, web sitesini ilginize göre kişiselleştirerek tarama deneyiminizi geliştirmek ve ayrıca Gülel’in ilginç ve yararlı bulabileceğiniz içerik ve hizmetleri seçmesine yardımcı olmak için hakkınızda topladığı bilgileri kullanır. Ziyaret ettiğiniz içerik ve kullandığınız hizmetler hakkındaki bilgiler, Gülel’in sizin ve diğer kullanıcıların ihtiyaç ve çıkarlarına daha iyi uyacak şekilde Gülel web sitesini ve diğer ürün ve hizmetlerini uyarlamasına yardımcı olmak için tek başına veya diğer kullanıcılardan toplanan bilgilerle birlikte kullanılabilir. Sağladığınız bilgiler, Gülel’in sizi olaylar ve ilginizi çekebilecek seçilmiş ürünler ve hizmetler hakkında bilgilendirme çabasının bir parçası olarak da kullanılabilir. Bazı durumlarda, Gülel dikkatle seçilmiş üçüncü şahıslardan gelen bilgilerle sizinle iletişime geçebilir, ancak Gülel bu tür amaçlar için üçüncü şahıslara bilgi sağlamayacaktır. Diğer durumlarda, bilgileriniz bu tür bir paylaşımı tasarlayan ancak bilerek başlattığınız bir işleme göre üçüncü bir tarafla paylaşılabilir. Gülel, kanunun veya herhangi bir devlet kurumunun gerektirmesi halinde, web sitesi aracılığıyla elde ettiği bilgileri uygun hükümet veya düzenleyici makamlara ifşa etme hakkını saklı tutar.

 1. Bilgilerin Aktarımı

Gülel sizinle ilgili bilgileri zaman zaman Gülel’in web sitesini geliştirmek veya başka hizmetler sağlamak için görevlendirebileceği, dikkatle seçilmiş hizmet sağlayıcılara ifşa edebilir. Gülel, bu tür hizmet sağlayıcıların tümünün bilgileri yalnızca belirtilen hizmetleri sağlamak için kullanmasını ve aksi takdirde bu Gizlilik Politikasının gerekliliklerine uymasını isteyecektir. Bu Gizlilik Politikasında belirtilenler dışında, Gülel bilgilerinizi pazarlama dahil başka herhangi bir amaçla üçüncü şahıslara vermeyecektir.

 1. Ek hizmetler

Gülel zaman zaman web sitesi aracılığıyla ek hizmetler sunabilir. Bazı durumlarda, ek hizmetler alternatif kullanım koşullarına tabi olabilir (Gülel tarafından tanımlandığı şekilde) ve bu tür hizmetleri kullanmanız, bu tür alternatif kullanım koşullarını kabul ettiğiniz anlamına gelecektir. Aksi belirtilmedikçe, bu tür alternatif kullanım koşulları, bu Gizlilik Politikasını tamamlamak için geçerli olacaktır ve herhangi bir çelişen şart bağlamında, bu Gizlilik Politikası, yalnızca açıkça kapsanan hizmetler hariç olmak üzere, web sitesi, içerik ve hizmetler ile ilgili olarak geçerli olacaktır ve o zaman, yalnızca bu tür alternatif terimler tarafından açıkça kapsanan ölçüde.

 1. Web Sitesi Yoluyla Gönderilen Bilgiler Güvenli Değildir

Gülel’e e-posta yoluyla veya Web sitesi aracılığıyla gönderilen herhangi bir bilgi güvenli değildir ve bu gizli olmayan bir temelde yapılır. Gülel’e internet üzerinden ya web sitesi ya da e-posta yoluyla gönderdiğiniz her türlü bilginin riski size aittir.

 1. Bilgi Göndermek Bir Temsil İlişkisi Doğurmaz

Bu web sitesinden bilgi aktarımı, siz ve Gülel arasında bir avukat-müvekkil ilişkisi oluşturmaz ve böyle bir amaç taşımaz. Web sitesinin kısmen veya tamamen iletilmesi ve / veya bu web sitesi aracılığıyla e-posta yoluyla bizimle herhangi bir iletişim, bizimle herhangi bir alıcı arasında bir avukat-müvekkil ilişkisi oluşturmaz.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız Nelerdir?

6698 Sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıda sayılan haklara sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlendiğine ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme, bu hakkınızı kullanmanız halinde bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme nedenlerinin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu hakkınızı kullanmanız halinde bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme.

Daha ayrıntılı bilgi için info@gulelhukuk.com adresinden iletişime geçebilirsiniz.

Doğrulama hatası oluştu. Lütfen alanları girin ve tekrar gönderin.
Teşekkür ederiz ! Epostanız ulaştı.