COVID-19 Salgını Sebebi İle İcra ve İflas Takiplerinin İİK 330 md. Gereğince Ertelenmesi

22 Mart 2020 günü yayımlanan 31076 sayılı Resmi Gazete ile İcra İflas Kanunu’nun 330. maddesi gereğince COVID-19 salgın hastalığı gereğince alınan önlemler kapsamında Cumhurbaşkanı tarafından alınan kararla 30.04.2020 tarihine kadar tüm icra ve iflas işlemleri durdurulmuştur. 

Buna göre nafaka alacaklarına dair işler hariç olmak üzere, icra veya iflas takibi açılması, ihtiyati haciz kararlarının infazı ve her türlü yeni icra ve iflas takibi geçici süre ile durdurulmuş olup bu süre zarfında yayınlanacak ikinci bir karara kadar herhangi bir icra işlemi yapılamayacaktır.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.     

Av. Abide Gülel Birsen

Av. Yusuf Eren Yıldız

Yazar : GülelHukuk

Doğrulama hatası oluştu. Lütfen alanları girin ve tekrar gönderin.
Teşekkür ederiz ! Epostanız ulaştı.