Yurtdışından Sıfır Gibi Getirilen İkinci El Lüks Araçlara Getirilen Af Yasası Hakkında

Yurtdışından Sıfır Gibi Getirilen İkinci El Lüks Araçlara Getirilen Af Yasası Hakkında  
  
1. 19.07.2019 tarihinde resmi gazetede yayımlanan 7186 Sayılı Torba Yasa ile gümrüklerde el konulan ve büyük bölümü lüks olan araçların ÖTV’lerinin yüzde 15 ya da 25’inin ödenmesi halinde el koyma kararı kaldırılacağına ilişkin yasa yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda ÖTV’siz yurda sokulan lüks araçları kullananlar kendileri beyanda bulunurlarsa ÖTV’nin yüzde 15’ini ödemeleri yeterli olacaktır. 
 
2. Bu fırsattan yararlanmak için 31 Aralık 2019 tarihine kadar başvurulması gerekecektir. Bu yasaya göre soruşturma kapsamında bulunan veya el konularak mülkiyeti kamuya geçen ancak henüz tasfiyesi tamamlanmamış aracın ÖTV’nin yüzde 15’inin ödenmesi koşuluyla sahiplerine mahkemece şerhler kaldırılacaktır.  
 
3. Örneğin; fabrika çıkış fiyatı 700 bin lira olan bir Porsche için ÖTV 1.2 milyon lirayı bulabiliyor. Yeni düzenlemeyle araç yakalanmış ve gümrükte bekliyorsa yüzde 25’ini 300 bin lirayı; henüz yakalanmadıysa sadece yüzde 15’ini yani 180 bin lirayı ödeyerek yasal hale getirebilme fırsatı doğacak. 
 
MADDE 14 – 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
 
GEÇİCİ MADDE 10 – Bu Kanunun 235 inci maddesi uyarınca mevcut bir soruşturma kapsamında bulunan veya el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı verilen kara ulaşım araçları ile ilgili olarak 31/12/2019 tarihine kadar ilgili gümrük idaresine başvurulması ve taşıtın ilk iktisabında ödenmesi gereken özel tüketim vergisinin %25’ ine tekabül eden tutarın, başvuru sahibine tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içinde ilgili tahsil dairesine ödenmesi halinde, araç hakkında el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı verilmez, mevcut kararlar kaldırılır ve el konulan araç sahibine iade edilir. İadesi talep edilen ulaşım araçlarının muhafazasına ilişkin masraflar araç sahibince ödenir. 

Bu karar gümrük idaresi tarafından ilgili başsavcılığa/mahkemeye bildirilir. Tasfiyesi tamamlanmış ulaşım araçları için bu fıkra kapsamında başvurular kabul edilmez. Birinci fıkrada belirtilen oran, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutularak ilk iktisabı gerçekleşmiş kara ulaşım araçları ile ilgili olarak, bu Kanunun 235 inci maddesi kapsamında el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı verilmesi gereken fiilin gümrük idaresince tespit edilmesinden önce ve birinci fıkrada belirtilen süre içinde kendiliğinden bildirilmesi durumunda olarak uygulanır. Cumhurbaşkanı birinci fıkrada yer alan başvuru süresini altı aya kadar uzatmaya yetkilidir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından müştereken belirlenir.” 
 
Av. Abide Birsen

Av. Acem Süleyman Alhan 
 
 

Yazar : Gülel Hukuk

Bize bir mesaj bırakın

 

Doğrulama hatası oluştu. Lütfen alanları girin ve tekrar gönderin.
Teşekkür ederiz ! Epostanız ulaştı.